Nytt

SamAktiv

I år 2100 vil hver tredje nordmann være pensjonist

Les hele artikkelen på nettet - klikk her. eller klikk her
Onsdag publiserte Folkehelseinstituttet tilleggskapitler til Folkehelserapporten 2014. Ett av disse er «Helse hos eldre i Norge». Den inneholder prognoser som tyder på at nordmenns levealder vil fortsette å øke.

Rapporten viser blant annet at:
◾Nordmenn i de eldste aldersgruppene lever lengre.
◾Andelen eldre i befolkningen vil øke betydelig fra 2025
◾Fra 2025 til 2029 vil antall 80-åringer øke med seks til syv prosent årlig.
◾For hvert år som går, øker nordmenns forventede levealder med 2-3 måneder.

Prosjekt Leilighet 2.0 – Oversikt over smarthusmarkedet

I 2009 skrev jeg en prosjektoppgave på femte året mitt på NTNU som endte opp med tittelen “Technology and Business Models for Smart Homes”. Jeg fikk da virkelig satt meg inn i et felt som jeg lenge har vært interessert i, nemlig smarthus. Prosjektoppgaven min var ikke bare en del av researcharbeidet til masteroppgaven min om Smarte Kraftnett og AMS, men også et grundig forarbeid for å bestemme meg for hva jeg selv skulle investere i for å gjøre min neste leilighet, og til slutt hus, så intelligent som mulig.

Les mer: Prosjekt Leilighet 2.0 – Oversikt over smarthusmarkedet

Nei til robot-omsorg: Dette krever vi når vi blir gamle

Mens norske kommuner får kjeft for å tenke for lite teknologi i eldreomsorgen, avviser morgendagens pensjonister at menneskelig kontakt kan erstattes av teknologi når eldrebølgen slår inn.

Les artikkelen på NRK - klikk her

Les mer: Nei til robot-omsorg: Dette krever vi når vi blir gamle

Pensjonsreformer - du må yte for å nyte

- Urimelig å utdannes i 30 år, jobbe i 30 år, og så spille golf på statens regning i 30 år

Les artikkelen i Aftenposten - 7. januar 2013 - klikk her

Les mer: Pensjonsreformer - du må yte for å nyte

Fremtidens seniorpolitikk - fra VI OVER 60

Forskere har tegnet fire mulige fremtidsbilder for seniorpolitikken i 2030. De finnes i rapporten «When I’m Sixty-four» – seniorpolitiske fremtidsbilder.

I en artikkel i VI OVER 60s sommernummer omtaler Erik Råd Herlofsen rapporten fra forskningsstiftelsen Fafo, der ulike samfunnsscenarier tegnes og det beskrives hvordan forholdene for seniorer i og utenfor arbeidslivet vil kunne bli.

Les mer i VI OVER 60


Du kan også lese rapporten her    eller se den direkte her pdf
fra seniorpolitikk.no - foskning og utvikling

 

Jeg ser frem til min fremtid

Aftenposten - Kronikk - Odd Grann (80 år)
Publisert: 30.jul. 2012
Les kronikken her

Kreative eldre mennesker finnes overalt, det er bare å gi dem mulighet til å bruke sin positive innsatsvilje.

The best places to retire now (Fortune June 2012)

Retirement is different today. So are retirees. Here are 20 destinations to suit both.

 


 

A new generation


As the country's 78 million baby boomers reach the official age of seniority, they're giving retirement an image makeover. An increasing number are working, traveling overseas, or going back to school. Their definition of "old" keeps climbing it's now 79 and 85% report they're in good health. Their life expectancy is some 20 years higher than what their parents could look forward to when they were born, and a few will spend more time retired than they did in the workforce. They're also insanely active: This is the first generation in which a large percentage of the population has stayed physically fit throughout middle age, says Dr. Nicholas A. DiNubile, an orthopedic surgeon at the Hospital of the University of Pennsylvania. "The boomers really know that you have some control over Father Time," he says.

Les mer: The best places to retire now (Fortune June 2012)

Du er her: Home SamAktiv SamAktiv blogg